خانه / اطلاعیه / شیوه نامه تنظیم مقالات

شیوه نامه تنظیم مقالات

شیوه نامه تنظیم مقالات

الف) شرایط حقوقی مقالات

 1. مقاله پیش تر در نشریات به نام کسی ثبت نگردیده باشد.
 2. مسئولیت مندرجات در مقالات بر عهده نویسنده و یا نویسندگان خواهد بود.
 3. مجله در ویرایش علمی و ادبی مقالات به‌ گونه‌ای که در محتوای علمی آنها دگرگونی ایجاد نشود، آزاد است.

ب) شرایط پذیرش مقالات

 1. مقاله به صورت فایل word با مشخصات زیر برای دفتر فصلنامه ارسال شود:
 1.  قلم ب- لوتوس، اندازه ۱۴ در متن و ۱۱ در پانوشت
 2.  با حاشیه دو و نیم سانتی متر از هر طرف
 3.  فاصله بین خطوط یک و نیم سانتی متر
 4. مقالاتی در فرایند داوری قرار خواهند گرفت که ضوابط شکلی و محتوایی مورد نظر فصلنامه را رعایت کرده باشند.
 5. حجم مقاله باید بین ۵ تا ۲۰ صفحه باشد.

ج) شرایط و ویژگی علمی مقالات    

 1. نوآوری و سهم مقاله در توسعه: مسئله و موضوع مقاله باید جدید بوده و پیش از آن در مقاله یا اثری منتشر نشده باشد.
 2. قوت استدلال، نقد وتحلیل: مقاله باید بر پایه یکی از روش های علمی پژوهش در تاریخ نوشته شده باشد.
 3. اعتبار منابع.
 4. به کارگیری اصطلاحات علمی مرتبط.
 5. انسجام و سیر منطقی محتوا و عناوین: مقاله باید دارای ارتباط منطقی بین مباحث و عناوین باشد و الزامات نگارش یک مقاله علمی مانند بیان مسئله، معرفی پیشینه، اشاره به روش تحقیق، رعایت امانت در نقل قول ها، نتیجه گیری و مانند آن را رعایت کند.

د) شرایط و ویژگی های ویرایشی مقالات

واژه ‏ها و اصطلاحات غیر فارسی در پانوشت و معادل فارسی آن در متن درج شود. در صورتی که به نظر نویسنده واژه جایگزین فارسی وجود ندارد و یا مصطلح نیست می توان از (آوانویسی) استفاده کرد. اگر آوانویسی مصطلح وجود نداشته باشد ناگزیر اصل واژه به کار خواهد رفت.

توضیحات تکمیل کننده و ضروری درباره عبارات و مطالب مقاله در پانوشت بیاید.

عکس‏ها، تصاویر، جداول و نمودارهای باید به همراه منبع آن‏ها و با کیفیت۳۰۰dpi ارسال شوند. لازم به ذکر است که جداول و نمودارها علاوه بر درج درمقاله می بایست به صورت تصویر نیز ضمیمه شود.

شیوه ارجاع دهی به منابع در این فصلنامه به صورت پانوشت است. در این شیوه ارجاعات در پایین هر صفحه و در هر صفحه از عدد یک شروع  شده و به شرح زیر خواهد بود:

 • کتاب ها: نام مشهور مولف، عنوان اثر، جلد و صفحه؛
 • مقالات: نام مشهور مولف، عنوان مقاله داخل گیومه، عنوان فصلنامه، شماره فصلنامه، صفحه.
 • در مواردی که اثر دو نویسنده داشته باشد، نام خانوادگی هر دو با حرف عطف (وَ) درج شده و در صورتیکه بیشتر از دو نویسنده داشته باشد پس از درج نام خانوادگی مولف اول حرف عطف (و دیگران) آورده شود.

در پایان مقاله و پس از ضمائم فهرست منابع به شرح زیر قرار خواهد گرفت:

 • کتاب ها: نام خانوادگی، نام (تاریخ فوت)، عنوان کتاب، مصحح یا مترجم ، شماره چاپ، محل نشر: ناشر، سال نشر؛
 • مقالات: نام خانوادگی، نام، عنوان مقاله داخل گیومه، نشریه، تاریخ نشر، سال نشر، شماره.
 • مجموعه مقالات: نام خانوادگی، نام، عنوان مقاله داخل گیومه، نام مجموعه مقالات، محل نشر: ناشر، سال نشر؛
 • ارجاع به مقاله در دائره المعارف و لغتنامه: نام خانوادگی، نام، عنوان مدخل داخل گیومه، عنوان دائرۀ المعارف یا لغتنامه، شماره چاپ، محل نشر: ناشر، سال نشر؛
 • ارجاع به مقاله در روزنامه: نام خانوادگی، نام، عنوان مقاله داخل گیومه، عنوان روزنامه، ش، (روز ماه سال)؛
 • پایان نامه: نام خانوادگی، نام، عنوان پایان نامه، راهنما، مقطع تحصیلی، عنوان دانشکده ، عنوان دانشگاه، سال؛
 • ارجاع به نسخ خطی، اسناد تاریخی و میکروفیلم: نام خانوادگی، نام، عنوان کتاب یا رساله خطی یا تصویری، شماره نسخه، محل نگهداری، عنوان سند، شماره آرشیو؛
 • ارجاع به سایت: نام خانوادگی، نام، عنوان مقاله، تاریخ دسترسی، نشانی سایت؛
 • منابع لاتین: به سبک و سیاقی که نشانی فارسی و عربی مستندسازی می شود، از چپ به راست حروف چینی می شوند.
 • در صورتیکه اثر بیشتر از یک مولف داشته باشد نام تمامی مولفین با فاصله شدن حرف عطف (وَ) درج شوند.
 • به جز محل نشر که پس از آن علامت دو نقطه (:) گذاشته می شود، بقیه موارد با ویرگول جدا می شوند.
 • شماره صفحات از راست به چپ به ترتیب از کم به زیاد آورده شود. برای مثال: ص۱۱۲ ـ ۱۱۳٫
 • در مواردی هم که تعداد صفحات بیش از یک مورد است، به ترتیب آورده شود. ص۲۹۶ـ۲۹۷،۳۸۶، ۴۲۵، ۴۷۷ـ۴۷۸٫
 • توجه شود تمامی علائم نگارشی مانند نقطه، ویرگول، دو نقطه، نقطه ویرگول، علامت سوال و تعجب و… به کلمه قبل از خود چسبیده و پس از آن یک فاصله لازم است. و در مورد پرانتز و گیومه با کلمه داخل چسبیده و با کلمات خارج یک فاصله داشته باشند.
 • در مواردی که ارجاع بدون فاصله تکرار شده است: همان، ص.
 • در درج تاریخ چاپ، سال قمری علامت متداول (ه.ق) اضافه شود مانند (۱۴۱۴ه.ق) و در سال میلادی با (م) درج شود مانند (۱۹۸۹م) و در سال شمسی نیازی به درج حرف (ش) در کنار سال نیست.

استفاده از مطالب و تصاویر فصلنامه با ذکر ماخذ آزاد است.