خانه / تماس با ما

تماس با ما

تماس با ما


آدرس : استان همدان، شهر سامن، خیابان فارابی، مدرسه علمیه ولی عصر ارواحنا فداه
کد پستی: ۶۵۷۶۱۱۳۹۹۳
شماره های تماس:
آموزش: ۳۲۴۲۳۴۳۶-۰۸۱
تهذیب: ۳۲۴۲۳۸۸۴-۰۸۱
اداری: ۳۲۴۲۳۸۸۳-۰۸۱