خانه / گروه های علمی / ادبیات عرب

ادبیات عرب

ماء زائده

“ماء” زائده حرف زائدی است که مبنی برسکون است و مفید تأکید می باشد. غالبا بعد ازموارد زیر می آید: ١_ “إذا” مانند: إذا ماحضر المعلم سکت الطلابُ ٢_ “متی” مانند: متی ما تلق من تهوی دَع الدنیاوأهملها ٣_ حرف جرمانند: عمَّا قریب سیبدأ الامتحان ۴_ “لاسیَّ”هنگامی که اسم بعدازآن …

بیشتر بخوانید »

مواضع وجوب حذف خبر

🌐مواضع وجوب حذف خبر: ۱- هرگاه مبتدا بعد از لولاى امتناعيّه غالبيه باشد. ⚡️مانند← لو لا علىّ (موجود) لهلك عمر. ۲- هرگاه مبتدا از الفاظ صريح در قسم باشد. ⚡️مانند← لعمرك (قسمى) لأفعلنّ. ۳- هرگاه مبتدا بعد از واو مع واقع شود. ⚡️مانند← كلّ صانع و ما صنع (مفرونان). ۴- …

بیشتر بخوانید »

موارد وجوب حذف مبتدا

موارد وجوب حذف مبتدا در موارد ذيل حذفِ مبتدا واجب است: ۱- هرگاه جوابِ قسَم بر مبتدا دلالت كند. ⚡️مثل «فى ذِمَّتى لَاَفْعَلَنَّ». مبتدا «ميثاقٌ» يا «عَهْدٌ» بوده و به قرينه «لَاَفْعَلَنَّ» حذف شده و خبرش «فى ذِمَّتى» است. ۲- هرگاه خبرِ مبتدا مصدرى باشد كه از فعلش نيابت كند. …

بیشتر بخوانید »

تنوین

تنوین‌: عبارتست از نون زائدوساکنی که مختص اسم است و در تلفظ می آید ولی در کتابت نوشته نمی شود. 🔻انواع تنوین: ۱⃣ تنوین تمکین یا تمکُّن یاصَرف: %۹۹ تنوین هارا شامل میشود 🔹تنوین دراسم معرب منصرف خالی از ال واضافه می آید. کاربرد:این نوع تنوین برای جداکردن اسم‌ها ی …

بیشتر بخوانید »

کاربردهای تاء مربوطه

۱⃣براي تشخیص اسم مفرد از اسم جنس(تاء وحدت )مثل «تَمرخرما ،تَمرَه یک خرما»تاء در اين مورد برای تأنیث نیست بلكه چون عرب با این چنین اسمی معامله ي مونث كرده حكم به مونث بودنش مي كنيم نه به خاطر تاء آن. ۲⃣براي مبالغه در وصف مثل( راوی روایت کننده (راوِيَه …

بیشتر بخوانید »