خانه / واحد ها

واحد ها

برنامه دارالقرآن مدرسه

به اطلاع طلاب ورودی دوم، سوم و چهارم می رساند: 🔸برنامه دارالقرآن مدرسه جهت ادامه حفظ به شرح ذیل می باشد: طبق تمایل طلاب محترم و ارزیابی دارالقرآن دو گروه زیر تشکیل می گردد: ✅گروه ۱٫ ادامه برنامه حفظ با تعهد نسبت به انجام تکالیف(افرادی که توانایی و انگیزه لازم …

بیشتر بخوانید »