خانه / اخبار / خبر های تهذیب / نشست انگیزشی و مشاوره های(طب اسلامی_مدیریت زمان_سبک زندگی با رویکردبهرمندی از فضای اعتکاف) 🔹با حضور اساتید مشاوره حجج الاسلام مطهری ورحمتی

نشست انگیزشی و مشاوره های(طب اسلامی_مدیریت زمان_سبک زندگی با رویکردبهرمندی از فضای اعتکاف) 🔹با حضور اساتید مشاوره حجج الاسلام مطهری ورحمتی

نشست انگیزشی و مشاوره های(طب اسلامی_مدیریت زمان_سبک زندگی با رویکردبهرمندی از فضای اعتکاف)

با حضور اساتید مشاوره حجج الاسلام مطهری ورحمتی