خانه / اخبار / خبر های تهذیب / نشست آسیب شناسی فضای مجازی 🎙با حضور رئیس فتا ناجا شهرستان ملایر سرهنگ دوم علیرضا جعفری

نشست آسیب شناسی فضای مجازی 🎙با حضور رئیس فتا ناجا شهرستان ملایر سرهنگ دوم علیرضا جعفری

نشست آسیب شناسی فضای مجازی

با حضور رئیس فتا ناجا شهرستان ملایر سرهنگ دوم علیرضا جعفری