خانه / اخبار / خبر های تهذیب / حضور حجج الاسلام 🎙 عبد الملکی 🎙امیدی نژاد ✅ مصاحبه طرح بیّنات 🔹در مدرسه علمیه ولی عصر عج سامن

حضور حجج الاسلام 🎙 عبد الملکی 🎙امیدی نژاد ✅ مصاحبه طرح بیّنات 🔹در مدرسه علمیه ولی عصر عج سامن

حضور حجج الاسلام

عبد الملکی

امیدی نژاد

مصاحبه طرح بیّنات

در مدرسه علمیه ولی عصر عج سامن