خانه / اخبار / خبر های تهذیب / أین الرجبیون _ اعتکاف ۱۴۰۲ 🔸 نشست بصیرتی سیاسی جناب سرهنگ فارسی

أین الرجبیون _ اعتکاف ۱۴۰۲ 🔸 نشست بصیرتی سیاسی جناب سرهنگ فارسی

أین الرجبیون _ اعتکاف ۱۴۰۲

نشست بصیرتی سیاسی جناب سرهنگ فارسی

با محوریت: مشارکت حداکثری در انتخابات

مسجد جامع شهر سامن