خانه / اخبار / خبر های تهذیب / أین الرجبیون _ اعتکاف ۱۴۰۲ 🔸سُفره افطاری 🕌 مسجد جامع شهر سامن

أین الرجبیون _ اعتکاف ۱۴۰۲ 🔸سُفره افطاری 🕌 مسجد جامع شهر سامن

أین الرجبیون _ اعتکاف ۱۴۰۲

سُفره افطاری

مسجد جامع شهر سامن