خانه / اخبار / خبر های تهذیب / أین الرجبیون _ اعتکاف ۱۴۰۲ 🔸با تلاوت استاد ظفری و مداحی کربلایی علی دولت شاهی 🔸 اعمال ام داوود 🕌 مسجد جامع شهر سامن

أین الرجبیون _ اعتکاف ۱۴۰۲ 🔸با تلاوت استاد ظفری و مداحی کربلایی علی دولت شاهی 🔸 اعمال ام داوود 🕌 مسجد جامع شهر سامن

أین الرجبیون _ اعتکاف ۱۴۰۲

با تلاوت استاد ظفری و مداحی کربلایی علی دولت شاهی

اعمال ام داوود

مسجد جامع شهر سامن