خانه / اخبار / خبر های پژوهش / برگزاری دوره تابستانه علمی و مهارت آموزی مدرسه علمیه سامن

برگزاری دوره تابستانه علمی و مهارت آموزی مدرسه علمیه سامن

برگزاری دوره تابستانه علمی و مهارت آموزی مدرسه علمیه سامن