خانه / اخبار / خبر های پژوهش / برگزاری دوره تابستانه علمی و مهارت آموزی مدرسه علمیه سامن 🔹 بازدید معاونت آموزش،تهذیب،پژوهش استان از دوره تابستانی مدرسه

برگزاری دوره تابستانه علمی و مهارت آموزی مدرسه علمیه سامن 🔹 بازدید معاونت آموزش،تهذیب،پژوهش استان از دوره تابستانی مدرسه

برگزاری دوره تابستانه علمی و مهارت آموزی مدرسه علمیه سامن

بازدید معاونت آموزش،تهذیب،پژوهش استان از دوره تابستانی مدرسه