خانه / اخبار / خبر های عمومی / حضور حضرات آیات آقای موسوی اصفهانی و آقای شعبانی نامزد خبرگان رهبری در مسجد جامع شهر سامن با حضور اساتید و طلاب مدرسه

حضور حضرات آیات آقای موسوی اصفهانی و آقای شعبانی نامزد خبرگان رهبری در مسجد جامع شهر سامن با حضور اساتید و طلاب مدرسه

حضور حضرات آیات آقای موسوی اصفهانی و آقای شعبانی نامزد خبرگان رهبری در مسجد جامع شهر سامن با حضور اساتید و طلاب مدرسه