خانه / اخبار / خبر های آموزش / مطالعه طلاب در کتابخانه مدرسه

مطالعه طلاب در کتابخانه مدرسه

قال امیر المومنین علی علیه السلام : الکتب بساتین العلماء

کتابها بوستانهای دانشمندان است .

مطالعه طلاب در کتابخانه مدرسه