خانه / اطلاعیه / دومین نشست از سلسله نشست های ” حمکت اسلامی و آزادی اجتماعی

دومین نشست از سلسله نشست های ” حمکت اسلامی و آزادی اجتماعی

دومین نشست از سلسله نشست های ” حمکت اسلامی و آزادی اجتماعی” با عنوان “اصل آزادی و اختیار در انتخاب از منظر منطق هدایت”