خانه / گروه های علمی / ادبیات عرب / مواضع وجوب حذف خبر

مواضع وجوب حذف خبر

🌐مواضع وجوب حذف خبر:

۱- هرگاه مبتدا بعد از لولاى امتناعيّه غالبيه باشد.
⚡️مانند← لو لا علىّ (موجود) لهلك عمر.

۲- هرگاه مبتدا از الفاظ صريح در قسم باشد.
⚡️مانند← لعمرك (قسمى) لأفعلنّ.

۳- هرگاه مبتدا بعد از واو مع واقع شود.
⚡️مانند← كلّ صانع و ما صنع (مفرونان).

۴- هرگاه مبتدا، مصدر و يا اسم مضاف به مصدر باشد و بعد از آن حالى واقع شود كه صلاحيت خبر بودن را نداشته باشد.
⚡️مانند← ضربى العبد (حاصل اذا كان) مسيئا.

تهیه و تنظیم: علی رضا شهبازی