خانه / فراخوان ها / دو فصل نامه علمی – پژوهشی سبک زندگی

دو فصل نامه علمی – پژوهشی سبک زندگی صاحب امتیاز
دکتر محمّدتقی فعّالی


 مدیر مسئول

دکتر محمّدتقی فعّالی

 سردبیر آیة‌الله دکتر احمد بهشتی اعضای هیات تحریریه دکتر محمد محمدرضایی دکتر محمدرضا زیبایی‌نژاددکتر سیدحسین شرف الدیندکتر احمدحسین شریفیدکتر سیدمحمود طیب حسینی دبیر تحریریهسیدعلی آقائی

پژوهش‌نامه سبک زندگی به منظور نشر پژوهش‌های بدیع و اصیل با هدف ارتقای سطح علمی پژوهشکده، ایجاد امکان مشارکت بیشتر اعضای هیئت علمی و دانش‌پژوهان در فعالیت‌های پژوهشی و تقویت ارتباط با مراکز علمی داخل و خارج کشور و همچنین گسترش مرزهای دانش در زمینه سبک زندگی، منطبق بر آیین‌نامه «کمیسیون بررسی نشریات علمی» وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز «شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی» شورای عالی حوزه‌های علمیه، تدوین شده است.

تاکنون ۷ شماره از این نشریه و در هر شماره ۶ مقاله منتشر شده است. پژوهش‌نامه سبک زندگی از شماره ۵ حائز رتبه علمی ـ پژوهشی از «شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی» شورای عالی حوزه‌های علمیه شده است.

برخی از آمارهای استخراج‌شده از سامانه پژوهش‌نامه بدین شرح است:

تعداد مقالاتی که از دی ماه سال ۹۵ تا اردیبهشت ۹۸ دریافت شده است حدود ۲۰۰ مقاله بوده که رویکرد آن‌ها بدین شرح زیر است:
۴۸ درصد با رویکرد «دینی»، ۲۸ درصد با رویکرد «روان‌شناسی»، ۹ درصد با رویکرد «جامعه‌شناسی»، ۸ درصد با رویکرد «ماهیت و چیستی سبک زندگی» و مابقی با رویکرد «بهداشتی، اقتصادی و پزشکی» به مقوله سبک زندگی پرداختند.
گفتنی است که ۸۰ درصد مقالات دریافتی، پژوهش‌های «کیفی» و ۲۰ درصد آن «پیمایشی و کمی» بوده است.

درصد مشارکت نویسندگان براساس رتبه علمی در پژوهشنامه بدین ترتیب بوده است:
۳۰ درصد نویسندگان دارای رتبه علمی «کارشناسی ارشد و سطح ۳ حوزه»، ۳۱ درصد با رتبه علمی «استادیاری»، ۱۵ درصد با رتبه علمی «دانشیاری»، ۱۹ درصد «دانشجوی دکتری» و ۵ درصد نویسندگان هم با رتبه علمی «استاد تمام» در مقالات مشارکت داشته‌اند.
لازم به ذکر است که ۷۱ درصد مقالات از مراکز دانشگاهی و مابقی از مراکز حوزوی به سامانه پژوهشنامه ارسال شده است.
همچنین طی ۱۵ ماه گذشته به طور میانگین تعداد ۹ مقاله در ماه برای سامانه ثبت شده است.
پراکندگی جغرافیایی ارسال مقالات بدین‌گونه است که ۴۰ درصد مقالات ارسال شده از شهر قم بوده و مابقی بدین شرح است:
۲۵ درصد از تهران و ۳۵ درصد از سایر شهرهای استان‌هایی از جمله گلستان، سیستان و بلوچستان، گیلان، کرمان، مازندران، آذربایجان‌های شرقی و غربی، اردبیل، یزد، کردستان و چهار محال بختیاری.